Follow us:
Become a memberLog in

Publications

27.05.2022

QPBC& KPMG report

Invest in Poland. A place for Qatari investments in the EU.  A report by QPBC & KPMG.  Download report.

Do you have a question?

Follow us:

linkedin logo
Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny.
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #